หน้าเว็บ

วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

การรีไซเคิลกระดาษ(ตอนที่6)

ความเป็นมาของตะกร้ารีไซเคิล


การประดิษฐ์ตะกร้ารีไซเคิล


ขั้นตอนการทำตะกร้ารีไซเคิล
 วิธีสาน


ประโยชน์ของตะกร้ารีไซเคิล

ตะกร้ารีไซเคิล  ที่ผลิตจากกระดาษเก่าที่ผ่านการใช้งานแล้ว  ช่วยเพิ่มคุณค่าของกระดาษที่จะเป็นขยะให้มีค่าขึ้นมาทันที  และมีประโยชน์ในแง่ต่างๆ  อีกมากมาย    เช่น
   -เป็นภาชนะใส่ของที่ไม่เป็นอันตรายต่อโลก
   -เป็นภาชนะที่เก๋ไก๋ไม่ซ้ำใคร
   -สร้างรายได้ให้แก่ตัวเองและครอบครัว
   -เป็นของขวัญของฝากที่มีค่าทางจิตใจ
   -อื่นๆ 

แหล่งอ้างอิง
การสานกระดาษ. (2551). ค้นเมื่อ  10  กันยายน  2551, จาก  http://members.thai.net
แบบฝึกทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชุดที่ 6  เรื่อง  ตะกร้ารีไซเคิล
การรีไซเคิลกระดาษ(ตอนที่5)

ความเป็นมาของตัวอักษรรีไซเคิล

หากต้องการทำป้ายอักษรสำหรับตกแต่งบ้านหรือสถานที่ต่างๆ  แบบประหยัดและสร้างสรรค์  ตัวอักษรเปเปอร์มาเช่เป็นตัวเลือกหนึ่งที่น่าสนใจ  เพราะไม่ต้องเสียเงินไปจ้างทำป้ายราคาแพง  เพียงแค่มีวัสดุเหลือใช้อย่างเช่นหนังสือพิมพ์เก่าและอุปกรณ์ที่หาได้ง่ายๆ  อีกไม่กี่อย่าง  เวลาในการทำก็ไม่นานนัก  แต่เมื่อผลงานเสร็จออกมาเราจะได้ทั้งป้ายที่สวยงาม  ทั้งความภาคภูมิใจในฝีมือของตนเอง  ที่สำคัญยังเป็นการลดปริมาณขยะเหลือใช้  ช่วยลดโลกร้อนได้อีกวิธีหนึ่งด้วย  ไม่ว่าจะทำป้ายบ้านเลขที่  ป้ายหน้าร้าน  ป้ายบอกทาง  หรือป้ายตกแต่งอื่นๆ  เราก็จะได้ผลงานที่เป็นเอกลักษณ์  เก๋  เท่ไม่ซ้ำใคร  วิธีทำก็ไม่ยุ่งยากหลายขั้นตอนแต่อย่างไร        
   
  การประดิษฐ์ตัวอักษรรีไซเคิล


ขั้นตอนการทำตัวอักษรรีไซเคิล

ประโยชน์ของตัวอักษรรีไซเคิล

         การนำกระดาษเก่าเหลือใช้กลับมาประดิษฐ์เป็นตัวอักษรรีไซเคิล  โดยใช้เทคนิค  เปเปอร์มาเช่  ทำให้เราได้ประโยชน์มากมายหลายอย่าง  เช่น
   -นำไปประดิษฐ์เป็นป้ายชื่อ
   -นำไปประดิษฐ์เป็นป้ายเลขที่บ้าน
   -ประหยัดค่าใช้จ่าย
   -เป็นของตกแต่งบ้านเรือน
   -อื่นๆ 
การนำกระดาษเก่าๆ มาทำเปเปอร์มาเช่  นอกจากจะช่วยลดโลกร้อนแล้ว  สำหรับ ผู้ที่สนใจนำไปประกอบเป็นอาชีพเสริม  ก็ยังช่วยเพิ่มรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัวได้อีกด้วย

แหล่งอ้างอิง
ตัวอักษรเปเปอร์มาเช่ (paper  marche). (2551). ค้นเมื่อ  9  กันยายน  2551, จาก  http://www.archeep.com
   
 แบบฝึกทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชุดที่ 5  เรื่อง  ตัวอักษรรีไซเคิล
วันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

การรีไซเคิลกระดาษ(ตอนที่4)

  ความเป็นมาของกล่องกระดาษทิชชูรีไซเคิล

เราสามารถนำงานรีไซเคิลกระดาษมาใช้ประโยชน์กับงานประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ได้อย่างหลากหลาย  โดยเฉพาะกระดาษที่เหลือใช้ตามบ้านซึ่งถูกมองข้ามอย่างไร้ค่า  กลายเป็นขยะกองโตที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการกำจัดและทำลาย  ทำให้บ้านสกปรก  และปัญหาอื่นๆ อีกมากมาย  เช่น  กระดาษจากสมุดโทรศัพท์  กระดาษโฆษณาจากห้าง สรรพสินค้าต่างๆ  ( บิ๊กซี  แมคโคร  โลตัส ฯลฯ)  กระดาษนิตยสาร  กระดาษหนังสือพิมพ์ที่มีสีสัน  ฯลฯ  แทนที่เราจะทิ้งไว้ให้เป็นขยะที่ไร้ค่าอย่างเดิม  ลองหยิบมาสร้างสรรค์เป็นงานประดิษฐ์จากกระดาษเหลือใช้ที่อาจจะเกิดประโยชน์มากมาย  ถ้าพัฒนาฝีมือขึ้นเรื่อยๆ  อาจจะกลายเป็นรายได้เสริมให้กับตัวเองและครอบครัวได้  และยิ่งในยุคที่คนตกงานง่ายๆ แบบนี้เราอาจพัฒนาจนกลายเป็นอาชีพได้ด้วย

 การประดิษฐ์กล่องกระดาษทิชชูรีไซเคิล
   วัสดุและอุปกรณ์


        ขั้นตอนการทำกล่องกระดาษทิชชูรีไซเคิล

   ขั้นที่  1   นำกระดาษที่เตรียมไว้มาตัดให้เป็นรูปสามเหลี่ยมทางยาว  คือ  ให้มีความกว้างฐานประมาณ 1.5 เซนติเมตร  และสูงประมาณ  15  เซนติเมตร

   ขั้นที่  2   นำกระดาษที่ตัดแล้วมาม้วนจากโคนไปยังส่วนปลายที่เป็นมุมแหลมให้กระชับแน่น  แล้วม้วนพันขึ้นไปเรื่อยๆ จนกว่าจะหมดความยาวของกระดาษ

   ขั้นที่  3   เมื่อม้วนมาจนใกล้จะถึงปลายแล้ว (เหลือประมาณ 2 ซ.ม.)  ทากาวที่ปลายกระดาษแล้วม้วนต่อจนหมด

   ขั้นที่  4  ม้วนให้ได้จำนวนมากๆ   แล้วนำมาติดบนฐานโครงสร้างชิ้นงานที่เตรียมไว้  (กล่องกระดาษทิชชูเก่าที่ไม่ใช้แล้ว)

   ขั้นที่  5  ทากาวลาเท็กซ์ที่ตัวกล่อง  แล้วนำชิ้นงานเล็กๆ ที่ม้วนแล้วลงไปติดทีละชิ้นๆ อย่างสวยงาม  จะติดแบบสับหว่างทแยงหรือเรียงลำดับก็ได้ตามใจชอบ ของเจ้าของงาน  งานที่สำเร็จก็จะออกมาลักษณะดังนี้


     ประโยชน์ของการ์ดรีไซเคิล
การนำกระดาษเก่าเหลือใช้กลับมาประดิษฐ์เป็นกล่องกระดาษทิชชูรีไซเคิล  มีประโยชน์มากมายหลายอย่าง    เช่น
  - เป็นของใช้ในบ้านเรือน
   -เป็นของขวัญในโอกาสต่างๆ
   -ประหยัดเงินในการซื้อกล่องทิชชู
   -เป็นของตกแต่งบ้านเรือน
   -อื่นๆ
นอกจากจะได้กล่องกระดาษทิชชูที่สวย  แปลกใหม่แล้ว  เรายังได้ช่วยโลกให้รอดพ้นจากภาวะโลกร้อนได้ด้วย  เพราะช่วยลดปริมาณขยะได้อีกหนึ่งอย่าง   แหล่งอ้างอิง

การประดิษฐ์กล่องใส่กระดาษทิชชูจากกระดาษเหลือใช้. (2551). ค้นเมื่อ  9  กันยายน  2551, จาก  http://club.yenta4.com
งานประดิษฐ์...เครื่องประดับจากกระดาษวารสารต่างๆ. (2551). ค้นเมื่อ  10  กันยายน  2551, จาก  http://www.kroobannok.com

แบบฝึกทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชุดที่ 4  เรื่อง  กล่องกระดาษทิชชูรีไซเคิล
                  
วันอังคารที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

การรีไซเคิลกระดาษ(ตอนที่3)

ความเป็นมาของการ์ดรีไซเคิล  
         
ในทุกวันนี้เราต้องเผชิญกับภาวะเศรษฐกิจฝืดเคือง  ไม่ว่าอะไรๆ  ก็ล้วนมีราคาแพงไปหมด ไม่เว้นแม้แต่การ์ดกระดาษที่เราใช้ส่งให้กันในโอกาสพิเศษก็พลอยราคาแพงไปด้วยเช่นกัน  ทั้งนี้ก็เนื่องจากป่าไม้ของเราเหลือน้อย  วัตถุดิบที่จะนำมาผลิตเป็นกระดาษเลยหายาก  กระดาษจึงมีราคาแพงขึ้นทุกวันนั่นเอง  แต่ถ้าเรามีวิธีนำกระดาษที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ได้ก็จะช่วยลดค่าใช้จ่ายในเรื่องนี้ได้มาก   ยิ่งถ้าเราทำแล้วสามารถนำมาขายได้ด้วยก็ยิ่งดี    การ์ดที่ทำจากกระดาษมีหลากหลายรูปแบบ  จะเลือกใช้กระดาษอะไรก็ได้ตามที่เราชอบ  กระดาษลูกฟูกจะเป็นตัวชูให้ภาพเด่น  ดูมีมิติ  จะทำเป็นการ์ดกระดาษลูกฟูกหรือจะทำเป็นการ์ดสำหรับติดไว้กับห่อของขวัญก็ได้  ดูเป็นการ์ดที่เก๋ไก๋สไตล์ธรรมชาติดี


การผลิตการ์ดรีไซเคิล

ขั้นตอนการทำการ์ดรีไซเคิล

  ขั้นที่  1  ใช้กระดาษลอกลายลอกลวดลายที่ต้องการลงในกระดาษขาว  ตัดออกแล้วใช้ที่เจาะรูเจาะรูให้เป็นลวดลายที่ต้องการ  เพื่อความสวยงามควรเจาะรูเล็กๆ


  ขั้นที่  2  นำกระดาษขาวที่ตัดไว้วางทาบลงบนกระดาษย่นด้านเรียบ  ใช้ดินสอวาดร่างแบบลงไปที่กระดาษย่น  วาดทุกอย่างรวมทั้งรูที่จะเจาะ  ระวังอย่าให้กระดาษขาวเคลื่อนออกจากที่


  ขั้นที่  3  ตัดกระดาษย่นออกตามรอยที่วาดไว้  ใช้ที่เจาะรูเจาะรูออกตามแบบ


  ขั้นที่  4  นำเชือกที่เตรียมไว้มาร้อยตามรูที่เจาะไว้  ปลายเชือกทั้งสองข้างขมวดปมไว้ด้านหลัง


  ขั้นที่  5  เสร็จแล้วนำมาติดลงบนกระดาษแข็งรูปสี่เหลี่ยมที่ตัดไว้  แล้วเจาะรูเล็กๆ ตรงกลางด้านบนของกระดาษแข็ง


  ขั้นที่  6  ร้อยเชือกเข้ารูเล็กๆ ที่เจาะไว้  แล้วผูกปลายเชือกเป็นโบว์ให้สวยงาม


                                                ประโยชน์ของการ์ดรีไซเคิล

การนำกระดาษเหลือใช้มาประดิษฐ์เป็นการ์ดรีไซเคิล  มีประโยชน์หลายประการ    เช่น

  - เป็นของชำร่วย
  - เป็นการ์ดอวยพรในโอกาสต่างๆ
  - เป็นอุปกรณ์ประดับกล่องของขวัญ
   -ตกแต่งห้องเรียนและมุมกิจกรรม
   -ใช้ประกอบการจัดป้ายนิเทศต่างๆ
   -นักเรียนใช้ประกอบการทำรายงาน
   -อื่นๆ

การประดิษฐ์การ์ดรีไซเคิลเป็นขั้นตอนง่ายๆ  และดูแปลกตา  ได้ความรู้สึกเป็นธรรมชาติด้วย  อาจเปลี่ยนไปใช้กระดาษแบบอื่นเพื่อสร้างความรู้สึกแบบอื่นก็ได้  เช่น  ใช้กระดาษเงินกระดาษทองมาเป็นวัสดุหลัก  หรือนำวัสดุธรรมชาติอื่นๆ เป็นวัสดุตกแต่งในรายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ แล้วแต่จินตนาการของผู้ประดิษฐ์เอง  เป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อการ์ดอวยพรต่างๆ และเป็นการร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  เพื่อลดภาวะโลกร้อนได้


แหล่งอ้างอิง

การ์ดกระดาษลูกฟูก. (2551). ค้นเมื่อ  10  กันยายน  2551, http://www.archeep.com

แบบฝึกทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชุดที่ 3  เรื่อง  การ์ดรีไซเคิล  

วันอาทิตย์ที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

การรีไซเคิลกระดาษ(ตอนที่2)

การทำกรอบรูปรีไซเคิล

       กรอบรูปรีไซเคิลเป็นชิ้นงานที่มีลักษณะเป็นขอบนูน  หรือที่เรียกว่า งาน  เปเปอร์มาเช่  การประดิษฐ์กรอบรูปรีไซเคิลใช้วัสดุอุปกรณ์ง่ายๆ ราคาถูกแต่แบบสวยงาม  มีลักษณะเป็นกรอบรูปที่ดูเป็นสามมิติ  คือมีความลึก  สามารถออกแบบลวดลายอะไรหรือดัดแปลงรูปร่างและขนาดได้ตามต้องการจนได้กรอบรูปที่เป็นแบบของเราเองหรือเป็นแบบของคนที่เราต้องการมอบให้  พื้นกรอบรูปควรใช้สีอ่อนๆ หรือใช้สีที่ให้ความรู้สึกอ่อนนุ่มจะทำให้ออกแบบลวดลายได้ง่ายขึ้น  ซึ่งมีรายละเอียดและขั้นตอนการทำไม่ยุ่งยากเปเปอร์มาเช่   คืออะไร
เปเปอร์มาเช่   เป็นงานที่สามารถทำได้หลายรูปแบบและทำได้ง่าย  ใช้เทคนิคง่ายๆ วัสดุที่ใช้ก็หาได้ง่ายและราคาถูก  คือ  กระดาษหนังสือพิมพ์ที่ใช้แล้ว  กระดาษพิมพ์ดีดหรือกระดาษที่ไม่มีลวดลาย   สำหรับปิดชั้นนอกสุดเพื่อเตรียมการลงสี  สิ่งต่างๆ เหล่านี้สามารถหาได้ทั่วไปในท้องตลาด  หลักการทำของงานเปเปอร์มาเช่  คือ  การนำกระดาษ
ที่ถูกตัดเป็นชิ้นเล็กๆ และผ่านการแช่น้ำจนเปื่อยแล้วมาปิดลงบนแบบที่เตรียมไว้   ปิดหลายๆ  ชั้น  แต่ละชั้นจะทากาวไว้และจะต้องรอให้กาวแห้งก่อน  แต่งผิวให้เรียบร้อย เสร็จแล้วจึงตกแต่งด้วยสีตามต้องการ  การเปเปอร์มาเช่เป็นงานที่สามารถสร้างผลงานตามจินตนาการของตัวเองได้โดยไม่ซ้ำแบบใคร   ที่สำคัญคือลงทุนน้อย  

การเตรียมกระดาษเปเปอร์มาเช่

1.ฉีกหรือตัดกระดาษหนังสือพิมพ์เป็นชิ้นเล็กๆ แช่น้ำไว้อย่างน้อย  8  ชั่วโม2.  บีบน้ำออกจากกระดาษพอหมาดๆ

3.  นำกระดาษไปปั่นให้ละเอียด

4.  หลังจากนั้นจึงเทออกมา

5.  นำกาวลาเท็กซ์เทลงไปผสมในกระดาษหนังสือพิมพ์ที่ปั่นแล้ว  โดยค่อยๆ เทกาวใน

     ปริมาณน้อย
6.  นวดกาวและกระดาษหนังสือพิมพ์ที่ปั่นแล้วให้ผสมเป็นเนื้อเดียวกัน  เมื่อเป็นเนื้อเดียวกัน
     แล้วจึงพักไว้  

จากนั้นก็นำไปปั้นให้เป็นรูปหัวใจเล็กๆ หรือรูปต่างๆ ได้ตามจินตนาการ  แล้วตกแต่งด้วยสีโปสเตอร์ให้สวยงาม  ไว้แต่งขอบของกรอบรูปตามที่ต้องการ

กระบวนการทำกรอบรูป

วัสดุและอุปกรณ์
1.  คัตเตอร์
2.  ไม้บรรทัด
3.  ดินสอ
4.  แผ่นรองตัด
5.  แปรงทาสี
6.  กระดาษกาว
7.  กระดาษลูกฟูก
8.  สีโปสเตอร์
9.  กระดาษหนังสือพิมพ์
10.  กรรไกร
11.  สีขาวรองพื้น
12.  กระดาษบดปั้นเป็นรูปหัวใจ 
13.  ลวดสำหรับทำที่แขวน
14.  วานิชสำหรับเคลือบเงา
15.  กาวลาเท็กซ์
                        16.  รูปที่ต้องการติด


           ขั้นตอนการทำ 


ขั้นตอนที่  1
   นำกระดาษลูกฟูกมาตัดตามรูป  ใช้คัตเตอร์กรีดลงตามเส้นให้เป็นรอย  ระวังอย่าให้ลึกเกินไป  เพราะไม่ต้องการให้ขาดออกจากกัน  เพียงให้เป็นรอยสะดวกแก่การพับเท่านั้น    

ขั้นตอนที่  2
 พับตามรอยที่กรีดไว้  ใช้เทปกาวปิดให้เรียบร้อยขั้นตอนที่3
  นำลวดมาติดไว้ด้านหลัง ใช้สำหรับเป็นที่แขวน  ยึดติดลวดกับกรอบรูปด้วยกระดาษกาวเช่นกัน
 ขั้นตอนที่4
 นำกระดาษหนังสือพิมพ์ที่ไม่ใช้แล้วมาตัดให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมขนาดประมาณ 2.5 คูณ2.5 เซนติเมตร  หรือ 1 นิ้ว คูณ 1 นิ้ว  ทาด้วยกาวลาเท็กซ์และปิดลงบนกรอบให้ทั่วทั้งด้านหน้าและด้านหลัง  ทิ้งไว้ให้กาวแห้ง

ขั้นตอนที่5
นำสีขาวมาทารองพื้นให้ทั่ว  ปล่อยให้แห้งแล้วทาซ้ำอีกครั้งหนึ่ง  เพื่อให้ขาวทั่วกันทั้งหมดขั้นตอนที่6
นำรูปหัวใจที่เตรียมไว้  (ทำจากกระดาษ เปเปอร์มาเช่)  มาติดลงบนกรอบรูป  แล้วตกแต่งลวดลายให้สวยงามตามต้องการขั้นตอนที่7
ตกแต่งด้วยสีโปสเตอร์แล้วทิ้งไว้ให้แห้ง ทาด้วยวานิชเพื่อเคลือบอีกชั้น  ทิ้งไว้ให้แห้งส่วนที่เป็นกรอบก็เรียบร้อยเวลานำรูปมาติดให้นำรูปมาติดลงบนกระดาษการ์ด  หรือกระดาษแข็งแล้วจึงนำไปติดด้านหลังของกรอบรูปอีกทีหนึ่ง  ก็จะได้กรอบรูปฝีมือของเราเอง สามารถทำตามแบบที่คิดขึ้นเองไม่ซ้ำใคร   ทำขายก็ได้ ให้เป็นของขวัญหรือของที่ระลึกก็ดูประทับใจทั้งผู้ให้และผู้รับ
ประโยชน์ของกรอบรูปรีไซเคิล


กรอบรูปรีไซเคิลที่ผลิตได้สามารถนำไปเป็นของขวัญ  ของฝาก  ของชำร่วย  หรือจำนำไปใช้ประดับตกแต่งบ้านก็ดูเหมาะสม  และมีคุณค่าทางจิตใจ  มีความสุขทั้งผู้ให้และผู้รับ  และยิ่งไปกว่านั้นการการประดิษฐ์ของใช้จากกระดาษรีไซเคิลเป็นการช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย  และเป็นการร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ   เพื่อลดภาวะโลกร้อนได้
แหล่งอ้างอิ

การทำกรอบรูปเปเปอร์มาเช่. (2551). ค้นเมื่อ  กันยายน  2551, จาก  www.archeep.com
แจกันตกแต่งบ้านเปเปอร์มาเช่. (2551). ค้นเมื่อ  กันยายน  2551, จาก  www.archeep.com
ตัวอักษรเปเปอร์มาเช่ (paper  marche). (2551). ค้นเมื่อ  กันยายน  2551, จาก  www.archeep.com

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
แบบฝึกทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชุดที่  เรื่อง  กรอบรูปรีไซเคิลแบบฝึกทักษะ  ชุดที่ 2
เรื่อง  กรอบรูปรีไซเคิล