หน้าเว็บ

วันอาทิตย์ที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

การรีไซเคิลกระดาษ(ตอนที่1)

ความเป็นมาของกระดาษในโลก

35คำว่ากระดาษในภาษอังกฤษ (Paper)  มาจากภาษากรีกโบราณ  โดยเป็นแผ่นที่ใช้เขียนบันทึกความรู้ต่างๆ ลงไป  คือ  ปาปิรัส (Papyrus)  ซึ่งทำมาจากต้นไม้ชื่อเดียวกัน  แต่สำหรับกระดาษแบบที่เราท่านใช้กันทุกวันนี้  สันนิษฐานว่าชาติแรกที่ผลิตกระดาษออกมาใช้คือ  จีน  ซึ่งพบหลักฐานเก่าแก่ในการใช้กระดาษ
การคิดค้นกระดาษได้เป็นผลสำเร็จถือเป็นสุดยอดความสำเร็จของชาวจีนยุคโบราณ  เป็นการคิดค้นได้ในสมัยราชวงศ์ชิง  โดยพระเจ้าไคลุนมีพระประสงค์จะหาอะไรมาทดแทนการจารึกข้อความลงบนผ้าไหมซึ่งมีราคาแพง  จากนั้นกระแสการผลิตกระดาษออกมาใช้ก็แพร่หลายไปทั่วแผ่นดินจีน  และแพร่ไปถึงกลุ่มประเทศตะวันออกกลาง  ก่อนที่จะไปถึงยุโรป  และเริ่มมีการส่งออกกระดาษในรูปแบบการค้า  ซึ่งทำให้เกิดการพลิกโฉมทางวัฒนธรรมของโลกโดยสิ้นเชิง  เช่น  ผู้คนจะเริ่มมีการติดต่อกันทางจดหมาย  มีการผลิตหนังสือพิมพ์และหนังสือพ็อกเกตบุ๊กออกมาจำหน่าย  เป็นต้น

ในปี 2387 นักประดิษฐ์ 2 คน  คือ  ชาร์ลส์  เฟเนอร์ตี  ชาวแคเนเดียน  และ เฟา. จี. เคลเลร์ ชาวเยอรมัน  ได้ร่วมกันคิดค้นเครื่องผลิตกระดาษขึ้นเป็นผลสำเร็จ  ซึ่งถือเป็นยุคเริ่มต้นของอุตสาหกรรมการผลิตกระดาษอย่างแท้จริง  พร้อมๆ กับระวัติศาสตร์หน้าใหม่ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ที่เริ่มต้นขึ้นในไม่ช้า
กระดาษรีไซเคิล
  ในกระแสโลกร้อน  การรณรงค์ลดใช้กระดาษโดยใช้ซ้ำ 2 หน้า  จนถึงกระดาษหน้าที่ 3 (ทำเป็นหนังสืออักษรเบรล)  และการนำไปรีไซเคิลเป็นที่พูดถึงกันมาก  เพราะกระดาษยังเป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องใช้  แต่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทำลายสิ่งแวดล้อม  ตั้งแต่วัตถุดิบที่ต้องทำจากต้นไม้  ขั้นตอนการผลิตที่ปล่อยของเสียสู่ธรรมชาติ  เป็นต้น
ทุกวันนี้กระดาษสร้างปัญหาเป็นขยะล้นโลกอย่างหนึ่ง  แม้จะเป็นสิ่งที่ย่อยสลายได้  แต่การบริโภคของมนุษย์ก็เกินกว่าที่จะขจัดได้ทัน  การเผาทำลายกระดาษทำให้เกิดมลภาวะ  การนำกระดาษมารีไซเคิลกลายเป็นทางเลือกอย่างหนึ่งในการลดจำนวนขยะ รวมทั้งเป็นการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า
ขยะในโรงเรียนส่วนใหญ่เป็นกระดาษ  ถ้าคิดเป็นต้นไม้ที่ทำกระดาษที่ทิ้งไปในแต่ละวันคงหมดไปวันละหลายต้น  ถ้าคิดเป็นเดือนปีก็คงจะหมดป่าไม้ของประเทศในที่สุด  การนำขยะที่เป็นกระดาษเหล่านี้มาใช้ซ้ำ  เป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์ป่าไม้  เป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมของโรงเรียน  และเป็นการประหยัดเงินซื้อกระดาษ  เหมาะกับยุคสมัยที่ประเทศชาติอยู่ในภาวะเศรษฐกิจพอเพียง
อนึ่งหากการนำกระดาษที่เหลือใช้หรือใช้แล้วนำกลับมาใช้ใหม่  หรือที่เรียกกันว่า  รีไซเคิลกระดาษ  จะเป็นผลดีกับทุกๆ  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  จึงมีการเผยแพร่สู่โรงเรียนและชุมชนใกล้เคียง  ซึ่งปัจจุบันนี้มีหลายแห่งที่หันกลับมาใช้กระบวนการรีไซเคิลกันอย่างแพร่หลาย  
การผลิตกระดาษรีไซเคิล
8อุปกรณ์การทำกระดาษรีไซเคิล
1.  กระดาษที่ทิ้งแล้ว
2.  กะละมัง  หรือถังน้ำ
3.  เฟรมที่ทำด้วยอลูมิเนียม
8ขั้นตอนการทำกระดาษรีไซเคิล
1.  นำกระดาษที่เหลือใช้  เช่น  กระดาษหนังสือพิมพ์  กระดาษเอกสารที่เหลือใช้ มาคัดเลือกและแยกกระดาษที่เป็นชนิดเดียวกันไว้ด้วยกัน  ซึ่งจะสะดวกในการย่อยสลาย
2.  ตัดหรือฉีกกระดาษเป็นชิ้นเล็กๆ  ประมาณ 2 – 3 นิ้ว  นำไปแช่ในกะละมังหรือถังน้ำ  โดยใส่น้ำให้ท่วมกระดาษ  ประมาณ 3 5 วัน  เพื่อให้กระดาษนิ่มหรือจนเปื่อยยุ่ย
3.  เมื่อกระดาษนิ่มหรือเปื่อยยุ่ยดีแล้ว  ให้ช้อนเอาเศษกระดาษขึ้นมาใส่เครื่องปั่นน้ำผลไม้  เติมน้ำเล็กน้อยเพื่อให้การปั่นสะดวกขึ้น  ในขั้นตอนนี้สามารถเติมสีจากธรรมชาติตามความต้องการเพื่อสร้างสีสันให้กระดาษสวยงาม  ปั่นจนละเอียดเป็นวุ้น
4.  นำเยื่อกระดาษที่ปั่นแล้วใส่ลงในกะละมัง  ใส่น้ำตามความต้องการ  ถ้าต้องการกระดาษหนาให้ใส่น้ำน้อย  ถ้าต้องการกระดาษบางให้ใส่น้ำมาก 
5.  ใช้ไม้กวนให้ละลายเป็นเนื้อเดียวกัน  แล้วนำเฟรมช้อนเยื่อกระดาษในกะละมัง  สังเกตความหนาบาง  ใช้แปรงเกลี่ยลูบให้กระดาษมีความหนาเท่าๆ กัน  ทั่วทั้งแผ่น 
6.  นำเฟรมกระดาษไปผึ่งแดดทิ้งไว้ประมาณ 1 – 2 วัน  กระดาษจะแห้งเป็นแผ่นคล้ายกระดาษสา  สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้เลย
ขั้นตอนการทำกระดาษรีไซเคิล
8ขั้นที่  1  แยกกระดาษชนิดเดียวกัน
 8ขั้นที่  2  ฉีกกระดาษเป็นชิ้นเล็กๆ  แช่กระดาษในน้ำประมาณ 3 5  วัน
8ขั้นที่  3  ปั่นกระดาษด้วยเครื่องปั่นให้ละเอียด

8ขั้นที่  4  ใช้เฟรมช้อนเยื่อกระดาษ
8ขั้นที่  5  นำเฟรมกระดาษไปผึ่งแดดให้แห้ง

 8ขั้นที่  6  นำกระดาษไปใช้ประโยชน์  เช่น

ทำบัตรอวยพร
ทำป้ายนิเทศประโยชน์ของกระดาษรีไซเคิล

กระดาษรีไซเคิลที่ได้สามารถนำไปใช้แทนกระดาษ  หรือฟิวเจอร์บอร์ดที่มี     ราคาแพง  เช่น
8ใช้ผลิตสื่อประกอบการเรียนรู้ของนักเรียน 
8ผลิตสื่อการสอนของครู 
8ประดิษฐ์ของใช้ในชีวิตประจำวัน
8ประดิษฐ์ของเล่น
8ประดิษฐ์ของชำร่วย
8ประดิษฐ์เครื่องประดับ 
8ใช้ประกอบการจัดป้ายนิเทศต่างๆ 
8ตกแต่งห้องเรียนและมุมกิจกรรม 
8นักเรียนใช้ประกอบการทำรายงาน 
8ทำโครงงาน  
8ทำปกรายงาน
8อื่นๆ 
การใช้กระดาษรีไซเคิลเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อกระดาษ  และเป็นการร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  เพื่อลดภาวะโลกร้อนได้


แหล่งอ้างอิง
ขั้นตอนการผลิตกระดาษ. (2551). ค้นเมื่อ  20  ตุลาคม  2551, จาก  www.rps.ac.th
วาไรตี้ : กระดาษใช้น้อย  ใช้ซ้ำ  นำกลับมาใช้ใหม่. (2551). ค้นเมื่อ  20  ตุลาคม  2551, จาก  variety.thaiza.com
          แผนการจัดการเรียนรู้ กระดาษรีไซเคิล. (2551). ค้นเมื่อ  20  ตุลาคม  2551, จาก www.sahavicha.com
         ขั้นตอนการทำกระดาษรีไซเคิล. (2551). ค้นเมื่อ  20  ตุลาคม  2551, จาก  http://school.obec.go.th/chm


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น