หน้าเว็บ

วันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

การรีไซเคิลกระดาษ(ตอนที่4)

  ความเป็นมาของกล่องกระดาษทิชชูรีไซเคิล

เราสามารถนำงานรีไซเคิลกระดาษมาใช้ประโยชน์กับงานประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ได้อย่างหลากหลาย  โดยเฉพาะกระดาษที่เหลือใช้ตามบ้านซึ่งถูกมองข้ามอย่างไร้ค่า  กลายเป็นขยะกองโตที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการกำจัดและทำลาย  ทำให้บ้านสกปรก  และปัญหาอื่นๆ อีกมากมาย  เช่น  กระดาษจากสมุดโทรศัพท์  กระดาษโฆษณาจากห้าง สรรพสินค้าต่างๆ  ( บิ๊กซี  แมคโคร  โลตัส ฯลฯ)  กระดาษนิตยสาร  กระดาษหนังสือพิมพ์ที่มีสีสัน  ฯลฯ  แทนที่เราจะทิ้งไว้ให้เป็นขยะที่ไร้ค่าอย่างเดิม  ลองหยิบมาสร้างสรรค์เป็นงานประดิษฐ์จากกระดาษเหลือใช้ที่อาจจะเกิดประโยชน์มากมาย  ถ้าพัฒนาฝีมือขึ้นเรื่อยๆ  อาจจะกลายเป็นรายได้เสริมให้กับตัวเองและครอบครัวได้  และยิ่งในยุคที่คนตกงานง่ายๆ แบบนี้เราอาจพัฒนาจนกลายเป็นอาชีพได้ด้วย

 การประดิษฐ์กล่องกระดาษทิชชูรีไซเคิล
   วัสดุและอุปกรณ์


        ขั้นตอนการทำกล่องกระดาษทิชชูรีไซเคิล

   ขั้นที่  1   นำกระดาษที่เตรียมไว้มาตัดให้เป็นรูปสามเหลี่ยมทางยาว  คือ  ให้มีความกว้างฐานประมาณ 1.5 เซนติเมตร  และสูงประมาณ  15  เซนติเมตร

   ขั้นที่  2   นำกระดาษที่ตัดแล้วมาม้วนจากโคนไปยังส่วนปลายที่เป็นมุมแหลมให้กระชับแน่น  แล้วม้วนพันขึ้นไปเรื่อยๆ จนกว่าจะหมดความยาวของกระดาษ

   ขั้นที่  3   เมื่อม้วนมาจนใกล้จะถึงปลายแล้ว (เหลือประมาณ 2 ซ.ม.)  ทากาวที่ปลายกระดาษแล้วม้วนต่อจนหมด

   ขั้นที่  4  ม้วนให้ได้จำนวนมากๆ   แล้วนำมาติดบนฐานโครงสร้างชิ้นงานที่เตรียมไว้  (กล่องกระดาษทิชชูเก่าที่ไม่ใช้แล้ว)

   ขั้นที่  5  ทากาวลาเท็กซ์ที่ตัวกล่อง  แล้วนำชิ้นงานเล็กๆ ที่ม้วนแล้วลงไปติดทีละชิ้นๆ อย่างสวยงาม  จะติดแบบสับหว่างทแยงหรือเรียงลำดับก็ได้ตามใจชอบ ของเจ้าของงาน  งานที่สำเร็จก็จะออกมาลักษณะดังนี้


     ประโยชน์ของการ์ดรีไซเคิล
การนำกระดาษเก่าเหลือใช้กลับมาประดิษฐ์เป็นกล่องกระดาษทิชชูรีไซเคิล  มีประโยชน์มากมายหลายอย่าง    เช่น
  - เป็นของใช้ในบ้านเรือน
   -เป็นของขวัญในโอกาสต่างๆ
   -ประหยัดเงินในการซื้อกล่องทิชชู
   -เป็นของตกแต่งบ้านเรือน
   -อื่นๆ
นอกจากจะได้กล่องกระดาษทิชชูที่สวย  แปลกใหม่แล้ว  เรายังได้ช่วยโลกให้รอดพ้นจากภาวะโลกร้อนได้ด้วย  เพราะช่วยลดปริมาณขยะได้อีกหนึ่งอย่าง   แหล่งอ้างอิง

การประดิษฐ์กล่องใส่กระดาษทิชชูจากกระดาษเหลือใช้. (2551). ค้นเมื่อ  9  กันยายน  2551, จาก  http://club.yenta4.com
งานประดิษฐ์...เครื่องประดับจากกระดาษวารสารต่างๆ. (2551). ค้นเมื่อ  10  กันยายน  2551, จาก  http://www.kroobannok.com

แบบฝึกทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชุดที่ 4  เรื่อง  กล่องกระดาษทิชชูรีไซเคิล
                  
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น